Search
Close this search box.

Berättelser från en grönyta.

De här berättelserna kommer direkt från våra kunder. Om någon kund låter nöjd, så är det för att kunden är nöjd. Om en kund varit orolig för att klipparna skulle vandaliseras, så kommer vi att berätta det. För det här är inte reklamtexter (de blir ju i längden ganska ointressanta att läsa) utan vittnesuppgifter från verklighetens grönytor. 

Have a cookie! As any other site, we use them to deliver you a better experience.