Search
Close this search box.

– Klippningen är bättre än tidigare, då vi använde åkgräsklippare, konstaterar Tomas Stomberg, driftutvecklare på Karlstad kommun. Sedan våren 2021 har elva robotgräsklippare klippt 50 000 m² av kommunens gräsytor.

Förutom åtta stadsparker, ingår två stora rondeller vid E18. Dessa var krångliga att sköta med åkgräsklippare, då trafiken behövde stängas av för att lasta av och på maskinerna.
Initialt uttrycktes viss oro för djurlivet:
– I våra parker finns gott om bland annat vilda gäss och igelkottar. Dessa har inte blivit störda eller skadade på något sätt. Detta har verkligen testats in action under året.

Även personalens feedback har varit viktig:
– Vi har enbart fått positiv respons från dem som jobbar med grejorna på fältet, då de upplever att arbetsmiljön förbättrats. Vi har vidare fått glada tillrop från allmänheten, vilket varit uppmuntrande för alla.

Efter noggrann uppföljning av kostnadsbesparingar, minskade CO2-utsläpp och klippningens kvalitet, kommer systemet 2022 att byggas ut med fler robotklippare på fler platser.

Have a cookie! As any other site, we use them to deliver you a better experience.