Search
Close this search box.

I Eskilstuna är miljö- och hållbarhetsmål inte något som bara syns i PowerPoints. Rubriker som ”the world capital of recycling” och reportage i BBC om kommunens sopsortering och återbruksgalleria säger en del. Dessa är de synligaste delarna på isberget. Sedan ska det klippas gräs också.

Daniel Wennersten, områdeschef stadsmiljö på kommunen, såg över avtalen för skötsel av grönytor. Hållbarhetsmålen vägde tungt då man bestämde sig för att lämna de traditionella åkgräsklipparna.
– Hela Eskilstuna jobbar systematiskt med miljöarbete varje dag, så bytet från traditionell klippning till robotgräsklippning var ett naturligt steg att ta. Det tyngsta skälet är givetvis att vi vill minska på våra utsläpp och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Med början denna vår kommer 12 MowFleet-robotar att klippa 62 gräsytor i Rinmansparken, Rothoffsparken med “strandpromenad” och i stadsdelen Årby. Totalt rör det sig om 50 600 m2.
– I valet av system var stationära robotklippare aldrig ett alternativ. Vi såg att det skulle krävas för stora insatser att dra fram el till de ytorna som ska klippas. Att ha fasta laddstationer för att ladda robotarna ute på plats, kändes inte bra med tanke på risken för skadegörelse. Det hade inte funkat.

Robotar tar över, men ännu har det inte hörts hurrarop från alla berörda:
– Det är som med alla nyheter. Några har varit lite skeptiska, men jag tror att personalen på fältet kommer att se det som en spännande arbetsuppgift. De ansvarar ju för ett helt nytt koncept, konstaterar Daniel Wennersten.

På så sätt blir skötseln av de 62 ytorna den praktiska tillämpningen av det som Eskilstuna kallar att göra miljöevolution.

Have a cookie! As any other site, we use them to deliver you a better experience.