Search
Close this search box.

Karlstad kommun har lämnat gårdagen bakom sig. Där klipper sexton av våra robotar stadens parker och rondeller varje vecka – totalt 55 640 m2 fördelat på hela 84 ytor.

Till ett par av dessa grönytor anlände den 30 juni representanter från elva kommuner, fem kommunala bostadsbolag, ett pastorat och två entreprenörer. De promenerade bokstavligt talat ut i klippzonerna för att se hur de sköts.

Våxnäsparken var nästan full av driftschefer, arbetsledare och parkchefer som ville lyssna på kollegorna från Karlstad som redan satsat på ny teknik. Erfarenheten och kunskapen av skarp verksamhet finns i Karlstad, som efter första årets lyckade pilotförsök utökat omfattningen klippningen med nya områden – både parker och rondeller.

Att döma av intresset – den mest långväga besökaren kom ända från Stenungsund – och de kloka och initierade frågor som ställdes, så är många nu beredda att genomföra skiftet. Alltså, att gå från fossil, bullrig klippning till morgondagens tysta och utsläppsfria robotklippning.

Have a cookie! As any other site, we use them to deliver you a better experience.