inbjudan

Välkommen till en halvdag om framtiden. Och gräsklippning.

Inom kort kommer det mesta att vara annorlunda för dig som har parker och grönytor att sköta. Vill du ha en förhandstitt? Vi vill visa dig MowFleet-systemet i skarp verksamhet och dessutom bjuda in dig till en workshop kring ämnet Framtidens Gräsklippning. 

Du får bland annat träffa Per Stenarsby, arbetsledare på Karlstad kommun. Han kommer att berätta om hur MowFleet helt förändrat skötseln av stadens parker och rondeller.  

Thomas Stomberg, upphandlare och innovatör på Karlstad kommun, berättar sedan om sina erfarenheter av att byta från konventionell klippning till framtidens system. Hur fasar man in robotgräsklippning i verksamheten? Och hur ser ekonomin ut?

Därefter kommer Kalle Andersson, VD på MowFleet, att tillsammans med Magnus Johansson och Dennis Ericson att hålla en workshop om Framtidens Gräsklippning.

Återigen; varmt välkommen till en halvdag, som vi tror har potential att förändra hela din arbetsvecka, och kanske lite mer än så.

Tid och plats

Den XX juni på lokal XYZ i Karlstad.

Program

 9.00 – 10.00  Samling på plats X för skarp förevisning av systemet.
Ute på fältet vankas kaffe och bulle (annars skulle det inte gå).

10.30 – 12.00  Workshop kring framtidens grönyteskötsel och hur MowFleet passar in.

12.30 – Dagen avslutas med gemensam lunch

För vem/vilka?

Vi tror att du är nyfiken på hur professionell robotgräsklippning kan användas i offentliga miljöer. och vi anar att du jobbar inom kommun, allmännytta, fastighetsbranschen och/eller är entreprenör inom grönyteskötsel. 

Anmäl er här

Ja tack, vi kommer gärna på en halvdags workshop den XX juni.

Robotic Lawn Care Systems AB
Bergslagsvägen 26,
S-73732 Fagersta, Sweden

Öppet: Mån – Fre 8 – 17
Tel: 0702 21 16 41
info@roboticlawncare.se

Till MowFleet.se >>

© 2022  All rights reserved

Have a cookie! As any other site, we use them to deliver you a better experience.